Ny studie om utmattningssyndrom

Innehåll

Ett personlighetsdrag som kopplats samman med utmattningssyndrom är perfektionism, vilket ingår i det som kallas tvångsmässig personlighet. I en ny studie undersökte man om sådana tvångsmässiga personlighetsdrag var vanligare bland personer som fortfarande hade utmattningssyndrom sju till tio år efter att de påbörjat en behandling, jämfört med personer som blivit friska. Deltagarna i studien behandlades tidigare på Institutet för stressmedicin.

https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/Nyheter_ISM_forskning/ny-studie-om-utmattningssyndrom-vagen-tillbaka-kan-forsvaras-av-vissa-personlighetsdrag/