negotiorum gestio

Innehåll

Att göra en tjänst utan att den är beställd. Dvs den som utför något utan att ha ett uppdrag. Exempelvis om man handlat i nöd vid till exempel en brand.