Muntlig förhandling

Innehåll

Examensarbete från 2016 Där skribenten genomfört en empirisk undersökning av förvaltningsrättspraxis som visar att mål med muntlig förhandling och biträde av juridiskt skolade ombud leder till en betydligt högre grad av bifall för den enskilde jämfört med skriftlig handläggning och mål där den enskilde inte företräds av ombud. Resultaten pekar på en rättssäkerhetsbrist genom att lika fall inte behandlas lika i förvaltningsdomstolarna.

Samadi, M, Muntlig förhandling i förvaltningsprocessen, 2016