Mäta utbrändhet

Innehåll

För att mäta förekomst av utbrändhet används idag främst instrumentet Maslach Burnout Assessment (MBI), men detta anses ha svagheter och har blivit starkt ifrågasatt. Därför har en grupp forskare i Belgien tagit fram ett nytt kvalitetssäkrat instrument, Burnout Assessment Tool (BAT) som beskriver utbrändhet som ett arbetsrelaterat tillstånd av utmattning bland anställda och karakteriseras av extrem trötthet, minskad förmåga för känsloreglering, kognitiv nedsättning samt mental distansering. BAT kan användas av organisationer och företag för att skatta utbrändhetsnivå bland anställda och för att hitta individer som löper risk för utbrändhet.

Nytt instrument ökar kunskapen om att förebygga och behandla utmattningssyndrom – Institutet för stressmedicin (vgregion.se)

Validering av Burnout Assessment Tool (BAT) – Institutet för stressmedicin (vgregion.se)