målsägandebiträde

Innehåll

en person som har till uppgift att ta tillvara målsägandens intressen. Oftast är det en advokat som är målsägandebiträde