litispendens

Innehåll

ett ett förvaltningsbeslut överklagas innebär bestämmelsen att myndigheten omedelbart förlorar den befogenhet som den annars har att ändra oriktiga beslut