lex imperfecta

Innehåll

en osanktionerad rättsregel, dvs en rättsregels efterlevnad är inte sanktionerad med ett straff