lagrum

Innehåll

Oftast syftar man på en lagparagraf