Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Lagar kring allmänna handlingar

Här följer en redogörelse om de lagar som på ett eller annat sätt påverkar då allmänna handlingar hanteras inom offentlig verksamhet, exempelvis hos en myndighet. Tryckfrihetsförordningen är en svensk grundlag och befäster ett flertal av de genom offentlighetsprincipen medföljande principer och friheter i Sverige. Att allmänna handlingar i regel ska vara offentliga har anor till 1700-talet då den första tryckfrihetsförordningen blev gällande. I kapitel två av den senaste versionen av TF (ändringar till 2018:1801) regleras hanteringen av allmänna handlingar och utgör grunden till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.