Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Lag om allmänna handlingar

Lag om allmänna handlingar

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är klar på vilket sätt en myndighet ska hantera allmänna handlingar. 5 kap. 1 § OSL första stycket; ”Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.”

 

Nedan följer ett JO-ärende om hur CSN hanterat frågan om allmänna handlingar.