Kunskapsunderlag – ”normalt förekommande arbeten”

Innehåll

Kunskapsunderlag: ”Beskrivningar av krav på medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden”. Underlaget är framtaget inom ramen för regeringsuppdraget att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Beskrivningen av krav på svensk arbetsmarknad (i termer av krav på medicinskt relaterade förmågor) är ett kunskapsunderlag som bl.a. kan användas vid bedömning av arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Kunskapsunderlaget är framtaget i AFU-projektet i nära samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ett långsiktigt utvärderings- och valideringsarbete har inletts under våren tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket m.fl.