Korrigerande samtal

Innehåll

Vad gäller om en arbetsgivare får en anonym anmälan från en arbetstagare, kan arbetsgivaren pga anonymiteten handla på något vis? AD har i dom 2008:91 konstaterat att arbetsgivaren haft korrigerande samtal till följd av att en arbetstagare på något vis brutit mot den policy man har på arbetsplatsen.

Informationen till arbetsgivaren har inte varit förstahandsinformation utan det har återberättats från kollegor. Ett antal fall av klagomål har kommit utifrån av allmänheten/kunder och de har inte nämnts vid namn på något vis. Ändå gör AD ingen notis över att det skulle vara fel handlat av AG på något vis.

Så i sak drar jag slutsatsen ja, arbetsgivaren kan ha ett korrigerande samtal, och AG behöver inte uppge någon specifik källa till det som riktas mot personalen i fråga. Den specifika källan kan vara väldigt generell såsom ”kvinnorna påstår” vid exempelvis sexuella trakasserier.

AD konstaterar att AG sannolikt har haft samtal med medarbetaren som ej har dokumenterats vilket är en brist då det blir rättsliga efterspel. Brist i bemärkelsen att det är svårt att utreda vad som hänt då dokumentation saknas.

Fler inlägg i samma kategori: 

Inlägg i samma kategori: