justitieråd

Innehåll

ett justitieråd är ledamot i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen