jura novit curia

Innehåll

domstolen kan rättsreglerna