Inspektionen för socialförsäkringen om avskaffandet av den bortre tidsgränsen

Innehåll

En analys av effekterna på långtidssjukskrivnas ekonomiska situation och användning av sjukförsäkringen

ISF har kartlagt hur det gick för de som utförsäkrades till följd av att de nådde den bortre tidsgränsen innan den togs bort. De har även undersökt långtidssjukskrivnas ekonomiska situation och hur de fortsatte att använda sjukförsäkringen efter att tidsgränsen togs bort.

https://isf.se/publikationer/rapporter/2022/2022-06-29-avskaffandet-av-den-bortre-tidsgransen