Försäkringskassan om medicinska underlag

Innehåll

Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadeförmån kommer vi så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Om det medicinska underlaget inte är tillräckligt kommer vi där vi kan komplettera med andra aktörer. När komplettering med vården ändå behövs ska vi göra det på minst belastande sätt till exempel genom att begära in en journalkopia eller ställa riktade frågor. Vi kommer också genom anstånd förlänga tiden för att komma in med kompletteringar upp till sex månader.