fordringsrätt

Innehåll

Fordringsrätt sorterar vanligtvis under kategorin allmän förmögenhetsrätt och där är skuldebrevslagen, lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) en central del.