folkrätt

Innehåll

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt