felaktig utbetalning

Innehåll

Condictio indebiti

Det händer att man får pengar på kontot som inte tillhör en, eller att man råkar föra över pengar på fel konto. Regeln vid dessa fall är att man ska få pengarna tillbaks. Men det finns undantag från regeln. Återkravsrätten kallas för condicitio indebiti. Exempelvis om den som mottagit pengarna har tagit dem i god tro och framförallt om man hunnit använda dem och inte har kvar några pengar längre. HD har i NJA 2011 s. 739 gjort klart att det beror på om mottagaren  har inrättat sig.