exekutionstitel

Innehåll

har man rätt till något som en annan har kan man genom en dom fastslå en exekutionstitel. Med den kan sedan Kronofogdemyndigheten agera