europakonventionen

Innehåll

Artikel 6 ger rätten till en rättvis rättegång, jämf. RF 2:11
Artikel 7, inget straff utan lag, jämf. RF 2:10