enkelt skuldebrev

Innehåll

Ett enkelt skuldebrev finns det en namngiven borgenär som är berättigad till betalning från gäldenären. 3 kap. 26 § 1 st.”Enkelt skuldebrev är det som ställes till viss man”. Skuldebrevet i sig är i stort sett endast ett bevis att det finns en skuld