Ds 1998:39 Gula boken – Handläggningen av ärenden i regeringskansliet

Innehåll

Gula boken

Gula boken gavs ut första gången år 1981. Den har därefter tryckts om flera gånger. Senaste upplagan kom år 1994. Gula boken har nu reviderats. De viktigaste ändringarna jämfört med förra upplagan beror på att Regeringskansliet numera är en myndighet, vilket har fått betydelse framför allt i regeringskansliärendena. På flera ställen i texten har också gjorts hänvisningar till förvaltningslagen för att göra handboken mer fullständig. Utöver Gula boken kan dock i vissa fall även fortsättningsvis en kommentar till förvaltningslagen vara ett komplement.

Ds 1998:39 Gula boken – Handläggningen av ärenden i regeringskansliet