denuntiationsprincip

Innehåll

när en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev sker måste gäldenären meddelas genom en så kallad denuntiation, en sorts underrättelse