Delgivning utomlands

Innehåll

Delgivning till utlandet

Praktisk vägledning för dig som arbetar på en domstol eller en annan svensk myndighet. Internationell delgivning är en viktig del i det internationella rättsliga samarbetet.
Globaliseringen, migrationsprocesser, ökad rörlighet i världen – allt detta bidrar till att behovet av att delge till utlandet är stort.
Vilka möjligheter till internationell delgivning finns det i Sverige? Hur kan du, som arbetar på en svensk myndighet, enklast delge en person eller ett företag i utlandet? Länsstyrelsen i Stockholms län har, som Centralmyndighet för internationell delgivning, samlat praktisk information för att underlätta din ärendehantering. Informationen i denna vägledning är av rådgivande karaktär och är inte uttömmande

Skriften

Fler inlägg i samma kategori: 

Inlägg i samma kategori: