dataskyddslagen

Innehåll

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning