Aktuellt

Kammarrätten beviljar sjukpenning eftersom arbetsförmågeutredning har flera brister

Aktivitetsförmågeutredning framstår som motstridig till övrig utredning med ofullständiga meningar som får den att framstå som ett utkast. Vidare har Försäkringskassan varken bemött eller kommenterat AAs invändingar eller i övrigt kommenterat aktivitetsförmågeutredningens omfattning. Med hänsyn härtill och med beaktande av övriga medicinska underlag att bevisvärdet av aktivitetsförmågeutredningen är lågt.

Läs mer

Kammarrätten ger Försäkringskassan rätt då inlämnade läkarintyg var för knapphändiga

En cancersjuk kvinna anmodades att komplettera inlämnade läkarintyg eftersom de antingen saknade information eller att den var för generell. Försäkringskassan nekade kvinna sjukpenning, men efter överklagan upphävde förvaltningsrätten beslutet. Försäkringskassan överklagade till kammarrätten som konstaterar att den medicinska utredningen innehöll mycket knapphändig information och biföll överklagan.

Läs mer