Återförvisning till underinstans

Innehåll

Betydelsen av återförvisning

Återförvisning sker då en förvaltningsdomstol hänskjuter ett mål tillbaks till underinstansen. Exempelvis om en kammarrätt finner skäl till att återförvisa ett ärende så sker det till förvaltningsrätten. Samtidigt som det sker måste kammarrätten undanröja förvaltningsrättens dom. Återförvisning blir aktuellt i de fall då det finns brister i utredningen exempelvis, eller vid rättegångsfel. Begreppet rättegångsfel blir gällande då domstolen, i detta fall förvaltningsrätten, åsidosatt kommuniceringsplikten, eller avvisat bevisning, missat ett yrkande etc.