Arbetare slipper läkarintyg

Innehåll

Även det slopade kravet på läkarintyg föreslås förlängas till 30 september för att minska belastningen på vården. De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen. Kostnaden för förstärkningen är 1,1 miljarder kronor.

Att de som behöver ett nytt intyg men som är ”långtidssjukskriven” ska införskaffa läkarintyg fortsätter vara ett krav för ersättning. Men som arbetare kan man vänta så att vården inte belastas. Varför inte tillåta samma undantag till alla grupper..?

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forstarkta-atgarder-for-arbetstagare-och-foretag/