anhängiggöra

att inleda ett ärende på en myndighet. Eller ett mål i domstol