anföra

Innehåll

att till sitt försvar framföra argument