Manual för läkare som ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

Den här manualen riktar sig till dig som är läkare och ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU). AFU är en standardiserad försäkringsmedicinsk utredningsmetod. Samtliga försäkrade som genomgår en AFU ska garanteras en undersökning med samma kvalitet och förutsättningar. Manualen beskriver därför mer eller mindre exakt hur samtliga arbetssteg ska genomföras, hur resultaten ska rapporteras och vilka hänsyn den bedömande läkaren ska ta i undersökningssituationen. Utredningen och undersökningen ska genomföras i den ordning och med det innehåll som anges i manualen. Manualen riktar sig till dig som är läkare och ska genomföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU). AFU är en standardiserad försäkringsmedicinsk utredningsmetod. Samtliga försäkrade som genomgår en AFU ska garanteras en undersökning med samma kvalitet och förutsättningar. Manualen beskriver därför mer eller mindre exakt hur samtliga arbetssteg ska genomföras, hur resultaten ska rapporteras och vilka hänsyn den bedömande läkaren ska ta i undersökningssituationen. Utredningen och undersökningen ska genomföras i den ordning och med det innehåll som anges i manualen.