prejudicerande

Innehåll

Prejudicerande domar har idag en stor betydelse för hur lagstiftning ska tolkas. Över tid har det blivit allt vanligare att lagstiftning utformas som ramverk, som förtydligas genom till exempel föreskrifter och allmänna råd, men också av rättsprocesser som leder till prejudicerande domar.