part

Innehåll

Uttrycket part avser sökande, klagande och annan part