Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

OSL sekretess mot en själv

OSL sekretess mot en själv

Etikett:

Patientjournaler i den offentliga hälso- och sjukvården utgör allmänna handlingar. Den enskilde har vanligtvis rätt att ta del av uppgifterna om sig själv. Som huvudregel gäller inte sekretessen i förhållande till personen själv.

Av 25 kap. 6 § följer att sekretessen gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det (med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen) är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Det ska vara en medicinskt betingad anledning med hänsyn till pågående vård. Bestämmelsen får tillämpas endast när det verkligen är nödvändigt

-
×

Innehåll