Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Juristen vs. försäkringsbolaget

Juristen vs. försäkringsbolaget

Etikett:

Kategori:

Intressant dom i Stockholms tingsrätt där en del paralleller kan dras till Försäkringskassan. En person (en jurist) har diagnosticerats med ME/CFS och får ersättning av Försäkringskassan. Men målet handlar om en privat försäkring hos Länsförsäkringar. Domen ger svar på många frågor som kan kopplas till Försäkringskassans bevisbörda då en enskild sökt sjukpenning. En längre artikel ska skriva i ämnet, tills dess; såhär skriver domstolen gällande bevisbördan ”Det är försäkringsgivaren som har bevisbördan för att det finns sådana faktiska förhållanden som gör att ett undantagsvillkor är tillämpligt. Beviskravet motsvarar vad som normalt gäller i tvistemål, det vill säga att det ska vara styrkt (NJA 1986 s. 470 och NJA 1990 s. 93). Länsförsäkringar ska alltså styrka, utan någon bevislättnad, att XX sjukdom omfattas av undantagsvillkoret.”

-
×

Innehåll