annan part

Innehåll

Uttrycket annan part inbegriper bland annat den som är föremål för ett tillsynsärende och därmed intar ställning som så kallad förklarande part.