Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Nyheter & Inlägg

Bloggen

Blogg med nyheter och inlägg om förvaltningsjuridik, socialförsäkring och rättsfall av blandad sort. Under maj månad och framåt kommer troligen inläggen handla mer om offentlighet och sekretess. 

Andra beslut än domar

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten.

Fortsätt läsa
Ämnen

Gilla oss

Ordlista

Försäkringskassan

Lag, författning & föreskrift

Skicka ett meddelande till oss, vi tar emot synpunkter om sidan, eller om ni har kommentarer och synpunkter kring det som är skrivet på sidan