ond tro

  • Post Category:Övrigt

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning. Finns även i CISG Art.…

Fortsätt läsa ond tro