Nyheter & Inlägg

ond tro

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning.

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag