Skillnad KköpL och KöpL

6 § KköpL; ”varan är avlämnad när den har kommit i köparens besittning.” 5 § KköpL; ”om det inte följer av avtalet när varan ska avlämnas, ska den avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks …” I ett konsumentköp övergår alltid risken när varan lämnas över till köparen.