Nyheter & Inlägg

e contrario

Att tolka något på motsatt sätt. Exempelvis om man tänker sig att det är förbjudet att köra bil om man är onykter och saknar körkort.

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag