Nyheter & Inlägg

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev finns det en namngiven borgenär som är berättigad till betalning från gäldenären. 3 kap. 26 § 1 st.”Enkelt skuldebrev är det som

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag