Kammarrätten i Göteborg 1883-19

Mål nr. 1883-19 Avgörandedatum: ​2019-10-09 Lagrum: 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) Gällande fastighetsmäklares upplysningsskyldighet Kammarrätten Göteborg 8, 16 § § fastighetsmäklarlagen (2011:666) En köpare anmälde en fastighetsmäklare till fastighetsmäklarinspektionen då mäklaren underlåtit att upplysa om en ombyggnation. Köpet gällde en bostadsrätt där säljaren byggt om badrummet utan att godkännas av föreningen. Genom utredningen kom FMI fram […]