Nyheter & Inlägg

Kammarrätten i Göteborg 1883-19

Mål nr. 1883-19 Avgörandedatum: ​2019-10-09 Lagrum: 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) Gällande fastighetsmäklares upplysningsskyldighet Kammarrätten Göteborg 8, 16 § § fastighetsmäklarlagen (2011:666) En köpare anmälde en

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag