Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Nyheter & Inlägg

Myndighetens utredningsskyldighet

En målsättning med förvaltningsförfarandet är att den sök söker en förmån, exempelvis ej ska behöva överklaga ärendet vid ett beslut som går hen emot. Eftersom

Kammarrätten beviljar sjukpenning

En kvinna söker sjukpenning på halvtid eftersom hon har ett arbete på 50%. Försäkringskassan anser inte att hen framför tillräckliga underlag för att bevilja sjukpenning

Utmattad sju år efter behandling

Alltid lika utmärkta Institutet för stressmedicin, ISM, har släppt en rapport som visar att en tredjedel har symptom kvar sju år efter de sökt vård.

IVO, myndighet med förhinder? RIR 2019:33

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk

Andra beslut än domar

Ett så kallat återförvisningsbeslut medför att domstolen återförvisar målet till lägre instans. Det kan bero på att utredningen eller prövningen inte varit fullständig hos beslutsmyndigheten.

Inkommen digital handling

Enligt en ny förvaltningslag (2017:900 [FL]) som träder i kraft den 1 juli 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag

Ämnen

Gilla oss

Ordlista

Försäkringskassan

Lag, författning & föreskrift

Skicka ett meddelande till oss, vi tar emot synpunkter om sidan, eller om ni har kommentarer och synpunkter kring det som är skrivet på sidan