Att ändra talan

2 st. 25 § 50 kap. rättegångsbalk (1942:740) talar om vad som gäller vid ett överklagande. "En klagande får inte ändra sin talan att avse en annan del av tingsrättens…

Fortsätt läsa Att ändra talan