Nyheter & Inlägg

Att ändra talan

2 st. 25 § 50 kap. rättegångsbalk (1942:740) talar om vad som gäller vid ett överklagande. ”En klagande får inte ändra sin talan att avse

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag