Nyheter & Inlägg

Allmän handling

2 kap. 1 § Tryckfrihetsförodning (1949:105), var och en har rätt att ta del av allmän handling. Var och en omfattar även utländska medborgare. Att

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag