Diskriminering i arbetslivet

  • Post Category:Arbetsrätt

Enligt 6 kap. 3 § "Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit…

Fortsätt läsa Diskriminering i arbetslivet