Diskriminering i arbetslivet

Enligt 6 kap. 3 § ”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.” Kan man göra gällande att diskriminering kan […]