Nyheter & Inlägg

Diskriminering i arbetslivet

Enligt 6 kap. 3 § ”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag