Handläggningstiderna ökar

Handläggningstiderna ökar Besparingar och det ökade antalet brottmål gör att handläggningstiderna ökar. På sikt till och med kraftiga ökningar och pga besparingarna kommer ett mindre antal domare vara i tjänst. De kommer dock prioritera mål där någon är frihetsberövad bland annat. Läs mer