Handelsbalk från 1736

1 kap. 5 § Handelsbalken; ”Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, och den behålle godset, som först köpte.” Om en säljare säljer samma sak till två personer så är huvudregeln att första köparen vinner. Undantaget är om andra köparen varit i god tro. Kallas även för tvesala, sk. dubbelöverlåtelse.