Nyheter & Inlägg

Handelsbalk från 1736

1 kap. 5 § Handelsbalken; ”Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, och den behålle godset, som först köpte.” Om en säljare säljer samma sak

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag