Nyheter & Inlägg

Lagen om offentlig anställning

Förkortas LOA och har SFS nummer 1994:260. Föreskrifterna reglerar kring arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter. Lagen gäller ej de arbetstagare hos statliga bolag, stiftelser

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag